تبلیغات
پایگاه قهرمانی ورزشهای معلولین دامغان - نتایج روز چهارم مسابقات فزاع
"ورزش قهرمانی موتور محرک ورزش همگانی است. مقام معظم رهبری"
"پیروزی یعنی توانایی رفتن از یک شکست به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق"
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

درپایان روز چهارم تیم ایران با 4طلا1نقره2برنزبه کار خود پایان داد

ژیلا یوسفی درکلاس40پرتاب دیسک بارکورد14/07به مدال طلا دست یافت

حسین خرسند درکلاس52تیزه بارکورد13/90بهمدال طلا دست یافت

عبدالنبی نواصردرکلاس44وزنه باررکورد13/09به مدالطلا دست یافت

علیرضا قلعه ناصری درکلاس56وزنه بارکورد10/04به مدال طلا دست یافت

شهلا حدیدی درکلاس53دیسک

بارکورد14/48به مدال نقره دست یافت

صدیقه خاکساردرکلاس42دیسک بارکورد14/37به مدال برنز دست یافت

کوروش فرهادی درکلاس20پرش طولبارکورد6/06به مدال برنزدست یافت

بتول جهانگیری درکلاس33دیسک بارکورد 10/04به مقام چهارمی دست یافت

راضیه محمودی درکلاس 12دیسکبارکورد32/90به مقام پنجم دست یافت

امید ظریف درکلاس13پرش طول بارکورد5/91به مقام پنجم دست یافت

زینب حسنی درکلاس 57دیسک بارکورد21/60به مقام پنجم دست یافتتاریخ : 2 فروردین 95 | 01:08 | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.